Zorghuis Nederland wonen met de beste zorg, betaalbaar voor iedereen

Wonen op de mooie locaties met de beste zorg is voor een ieder weggelegd. Bij Zorghuis Nederland huren bewoners hun
appartement/kamer, en daarbij wordt de zorg verleend. Dat leidt tot zorg en woonkosten.

Woonkosten

De woonkosten bestaan uit huur, service – en schoonmaakkosten en bijdragen voor onder andere de maaltijden en verzekeringen.
Bewoners zijn vrij in inrichting en aankleding van het appartement. De meesten nemen vertrouwde meubels mee en vaak verzorgt familie het
verfwerk en de stoffering. Deze kosten worden betaald uit AOW, pensioen of eigen vermogen. Ook kosten voor kappersbezoek,
openbaar vervoer of andere persoonlijke activiteiten betalen de bewoners uit eigen middelen.

Zorgkosten

Op basis van de zorgbehoefte geeft het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) een indicatie af.
Deze indicatie bepaalt hoeveel en welke zorg er nodig is. Deze zorg wordt gefinancierd vanuit de Wet langdurige zorg (WLZ) op basis van een VPT (Volledig Pakket Thuis), of op basis van PGB (Persoonsgebonden Budget).

Kosten voor huis – en tandarts, voor therapieën en bezoek aan een ziekenhuis worden gedekt uit de eigen
(aanvullende) zorgverzekering.