Zorghuis Tienray wonen met de beste zorg

Bij Zorghuis Nederland huren bewoners hun woonruimte en daarbij wordt de zorg verleend. Woon- en zorgkosten zijn dus gescheiden.

Woonkosten

De woonkosten bestaan uit huur, service- en verblijfskosten. Bewoners zijn vrij in inrichting en aankleding van de woonruimte. De meesten nemen vertrouwde meubels mee en vaak verzorgt familie het verfwerk en de stoffering. Deze kosten worden betaald uit AOW, pensioen of eigen vermogen. Ook kosten voor kappersbezoek, openbaar vervoer of andere persoonlijke activiteiten betalen de bewoners uit eigen middelen.

Zorgkosten

Op basis van de zorgbehoefte geeft het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) een indicatie af. Deze indicatie bepaalt hoeveel en welke zorg er nodig is. Deze zorg wordt gefinancierd vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) op basis van een VPT (Volledig Pakket Thuis).

Zorghuis Tienray declareert deze zorgkosten rechtstreeks bij het zorgkantoor. U betaalt zelf alleen de wettelijke, inkomensafhankelijke lage
eigen bijdrage aan het CAK.