Patiënten Vertrouwens Persoon

Naast de klachtenregeling hebben we de functie van Patiënten Vertrouwens Persoon (PVP-er) in het leven geroepen. Indien u (bewoner,
contactpersoon of familie) vragen, problemen, of klachten heeft die u wilt bespreken, of u ergens mee zit en dat niet kunt of durft te bespreken
met de zorgmedewerker, uw familie of met iemand anders, dan kunt u contact met haar opnemen. U kunt alles met haar bespreken, ongeacht of
de oorzaak bij de zorg, de huisarts, de familie of elders ligt.

Binnen Zorghuis Nederland vervult Monique Xhofleer deze rol als Patiënten Vertrouwens Persoon. Monique zal met u in gesprek gaan, naar uw
verhaal luisteren en u adviseren en ondersteunen bij de eventuele vervolgstappen die genomen kunnen worden. Monique zal de gesprekken en
de afspraken die ze met u maakt vertrouwelijk behandelen en samen met u het verdere traject doorlopen.

U kunt Monique benaderen via de mail en zij zal binnen 5 werkdagen contact met u opnemen. U kunt uw vraag sturen naar  monique.xhofleer@zorghuisnederland.nl
onder vermelding van PVP of via een brief in een gesloten enveloppe afgeven in het zorghuis t.a.v. Monique Xhofleer