Klachtenprocedure

Binnen Zorghuis Tegelen is het leveren van een goede kwaliteit zorg onze dagelijkse prioriteit. Ondanks al onze aandacht hiervoor,
kan er toch iets gebeuren waar u het als bewoner of familielid niet mee eens bent. De beste oplossing is om het direct met ons te bespreken, zodat we uw ontevredenheid bij de bron kunnen oppakken.

Dit gaat via onze klachtenregeling. Deze kent twee routes;


Interne klachtenregeling

U kunt achtereenvolgens de volgende stappen ondernemen:

 • Het gesprek aangaan met de medewerker waarbij de situatie zich heeft voorgedaan. De medewerker vult dan een klachtenformulier in.
 • Lukt dit niet of vindt u dat moeilijk, dan kunt u ook een afspraak maken met uw EVV-er of de locatieverantwoordelijke. De desbetreffende
  medewerker vult dan een klachtenformulier in, indien dit nog niet gebeurd is. Hierop staat de klacht omschreven, hoe deze behandeld is en
  of deze naar tevredenheid is afgehandeld.
 • Blijkt uit het klachtenformulier dat uw klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld, dan neemt de Regiomanager contact met u op. In een gesprek bekijkt u dan samen
  hoe de klacht alsnog opgepakt en afgehandeld kan worden.
 • Mocht dit alles nog niet tot een goede oplossing geleid hebben dan kunt u zich melden bij onze klachtenfunctionaris. Dit is mevrouw Victorine Derks, zij is werkzaam bij
  InZichtadvies te Venray.

U kunt uw vraag of klacht ook meteen of lopende het interne traject bij haar indienen op de volgende manier; schriftelijk via de mail,
E-mail:  klachtenfunctionaris@zorghuisnederland.nl
of via een gesprek, u kunt dan telefonisch een afspraak met haar maken.
Telefoon: 0478 514401 (dit is het algemene nummer van InZichtadvies).

 


Externe klachtenregeling

Is uw klacht niet naar tevredenheid opgelost, dan kunt u gebruikmaken van de externe klachtenregeling. Voor een externe route zijn er twee mogelijkheden. Hierbij is het
van belang dat u kijkt of u een WLZ-indicatie heeft of een indicatie via de WMO. U stuurt uw geschreven klacht dan naar:

Bij een een WMO-indicatie:
Stichting Expertisecentrum Klacht- en Gezondheidsrecht
T.a.v. de ambtelijk secretaris
Lombokstraat 20
2022 BJ Haarlem
of per e-mail:  info@eckg.nl

Voor hun gehele regeling verwijzen we u naar de Stichting Expertisecentrum Klacht- en Gezondheidsrecht.

Bij een WLZ-indicatie:
Landelijke Geschillencommissie Zorg
Postbus 90600
2509 LP  Den Haag
Of via de site van de Landelijke Geschillencommissie Zorg en via “Cliënten” kunt u ook uw klacht digitaal indienen.
www.degeschillencommissiezorg.nl