Zorghuis Smakt wonen met de beste zorg, betaalbaar voor iedereen

Wonen op de mooie lokaties met de beste zorg is voor een ieder weggelegd. Zorghuis Smakt is van mening dat deze zorg en
verblijf ook financieel haalbaar moet zijn voor mensen met alleen een AOW-uitkering. Bij Zorghuis Nederland huren bewoners hun
woonruimte en daarbij wordt de zorg verleend. Woon- en zorgkosten zijn dus gescheiden.

Woonkosten

De woonkosten bestaan uit huur, service- en verblijfskosten. Bewoners zijn vrij in inrichting en aankleding van de woonruimte.
De meeste nemen vertrouwde meubels mee en vaak verzorgt familie het verfwerk en de stoffering. Deze kosten worden betaald
uit AOW, pensioen of eigen vermogen. Ook kosten voor kappersbezoek, openbaar vervoer of andere persoonlijke activiteiten betalen
de bewoners uit eigen middelen.

Zorgkosten

Op basis van de zorgbehoefte geeft het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) een indicatie af. Deze indicatie bepaalt hoeveel
en welke zorg er nodig is. Deze zorg wordt gefinancierd vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) op basis van een VPT (Volledig Pakket Thuis).

Zorghuis Smakt declareert deze zorgkosten rechtstreeks bij het zorgkantoor. U betaalt zelf alleen de wettelijke, inkomensafhankelijke lage
eigen bijdrage aan het CAK.