Zorghuis Roermond wonen met de beste zorg

Bij Zorghuis Roermond huren bewoners hun woonruimte en daarbij wordt de zorg verleend. Woon- en zorgkosten zijn dus gescheiden.

Woonkosten

De woonkosten bestaan uit huur, service- en verblijfskosten. Bewoners zijn vrij in inrichting en aankleding van de woonruimte.
De meesten nemen vertrouwde meubels mee en vaak verzorgt familie het verfwerk en de stoffering. Deze kosten worden betaald
uit AOW, pensioen of eigen vermogen. Ook kosten voor kappersbezoek, openbaar vervoer of andere persoonlijke activiteiten betalen
de bewoners uit eigen middelen.

Zorgkosten

Op basis van de zorgbehoefte geeft het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) een indicatie af. Deze indicatie bepaalt hoeveel en welke
zorg er nodig is. Deze zorg wordt gefinancierd vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) op basis van een VPT (Volledig Pakket Thuis).

Zorghuis Roermond declareert deze zorgkosten rechtstreeks bij het zorgkantoor. U betaalt zelf alleen de wettelijke, inkomensafhankelijke
lage eigen bijdrage aan het CAK.