Patiënten Vertrouwens Persoon

Naast de klachtenregeling hebben we de functie van Patiënten Vertrouwens Persoon (PVP-er) in het leven geroepen. Indien u (bewoner,
contactpersoon of familie) vragen, problemen, of klachten heeft die u wilt bespreken, of u ergens mee zit en dat niet kunt of durft te bespreken
met de zorgmedewerker, uw familie of met iemand anders, dan kunt u contact met hem opnemen. U kunt alles met hem bespreken, ongeacht of
de oorzaak bij de zorg, de huisarts, de familie of elders ligt.

Binnen Zorghuis Nederland vervult Stanley der Meer van InZichtadvies de rol van Patiënten Vertrouwens Persoon. Stanley zal met u in gesprek gaan, en naar uw verhaal luisteren, u adviseren en ondersteunen bij de eventuele vervolgstappen die genomen kunnen worden. Stanley zal de gesprekken en de afspraken die hij met u maakt vertrouwelijk behandelen en samen met u het verdere traject doorlopen.

U kunt een afspraak maken door te bellen met het algemene nummer van InZicht advies Telefoon: 0478 514401 en vragen naar Stanley der Meer.  Stanley zal binnen 5 werkdagen contact met u opnemen. Of via een brief in een gesloten enveloppe en deze afgeven in het zorghuis t.a.v. Stanley der Meer. Dan zorgen wij dat deze brief bij hem afgeleverd wordt.