Team

Ons team van medewerkers bestaat uit enthousiaste, betrokken en gekwalificeerde mensen die bewust hebben gekozen
voor de werkwijze van Zorghuis Nederland. De kernwaarden zorgzaamheid, geborgenheid, toewijding, autonomie en de
ambitie om steeds te streven naar de meest optimale zorg voor iedereen, ongeacht achtergrond, ziektebeeld of financiële
mogelijkheden is waar wij en onze medewerkers voor staan.

Personeelssamenstelling

Binnen Zorghuis Nederland bieden we zorg aan bewoners met verschillende indicaties en hulpvragen, die een kamer of een appartement huren in 1 van onze huizen. We bieden zorg op basis van het volledige pakket thuiszorg. Onze zorg organiseren we op onderstaande manier.

  • Binnen Zorghuis Nederland, zetten we bij onze zorg voor bewoners passende zorg medewerkers in. Op intensieve zorgmomenten is er altijd de mogelijkheid om een bewoner met 2 hulpverleners te verzorgen. In onze organisatie werken we met een verantwoordelijke per dienst het minimale niveau verzorgende IG, niveau 3, maar kan ook een verpleegkundige, niveau 4 of 5, zijn. Zij worden bij gestaan door helpende en gastdames, niveau 2 en 1. In de ochtend en dag situatie zijn er minimaal 4 medewerkers aanwezig, in de avondsituatie zijn er minimaal 3 medewerkers aanwezig. In de nacht situatie kan de medewerker beroep doen op de nachtportier. Deze is in het gebouw aanwezig, m.u.v. de locatie in Tegelen en Smakt en Beek, daar kan de nachtportier binnen 20 minuten aanwezig zijn om te ondersteunen. Indien zorg voorspelbaar is zullen we onze zorg hierop afstemmen. Als er een medische noodzaak is, zal er meteen contact gezocht worden met de huisarts, de huisartsenpost of tijdens een calamiteit zal 112 gebeld worden. In Zorghuis Schalkhaar zijn afspraken gemaakt met Zorgverlener Solis, daar kan in de nacht een appèl gedaan worden op de wijkverpleegkundige.
  • Binnen Zorghuis Nederland hebben we in principe altijd iemand in de gezamenlijke ruimte aanwezig. Het team stemt dit in onderling overleg af. Er wordt gekeken naar welke bewoners zich in de gezamenlijke ruimte bevinden welke vorm van toezicht op dat moment nodig is. Indien er een bewoner naar het toilet wil en er is op dat moment geen zorgmedewerker beschikbaar dan begeleidt ook de gastdame of de activiteitenbegeleider een bewoner naar het toilet en kan het zijn dat er korte tijd niemand in de directe huiskamer aanwezig is. Bewoners hebben een drukbel om zorg op te roepen indien er niemand in de directe omgeving is, kunnen ze hulp oproepen. We hebben de afspraak dat er iemand binnen 5 minuten bij de bewoner is geweest om te kijken welke hulp er nodig is.
  • Binnen Zorghuis Nederland is zingeving en zinvolle dag-invulling voor onze bewoners 1 van onze speerpunten. Alle dagen in de week m.u.v. de zondag is er een activiteitenbegeleidster aanwezig. Deze biedt een gevarieerd aanbod aan activiteiten. Op de dagen dat er geen activiteitenbegeleiding aanwezig is zal de gastdame de taak om bewoners te activeren overnemen. Op de zondag zien we in de praktijk dat veel bewoners bezoek krijgen. Tevens bieden we in al onze huizen en mis of een viering aan. De frequentie is afhankelijk van de beschikbaarheid van een voorganger, dit wisselt per locatie.