Missie

Zorghuis Nederland ondersteunt haar bewoners in het behouden en verbeteren van hun welzijn en gezondheid in een
vertrouwde omgeving. Wij zorgen voor een thuis in een prachtige omgeving. Optimaliseren van de kwaliteit van leven is
daarbij steeds ons uitgangspunt. Ook streven wij naar voortdurende verbetering van de zorg, zodat onze bewoners zo
goed en zo lang mogelijk zelfstandig en onafhankelijk hun leven kunnen inrichten.

Onze visie: ‘het kan wel’


Zorghuis Nederland is opgericht door Sandra Xhofleer,     zorgondernemer in hart en nieren.
Sandra werkt al meer dan 20 jaar in de zorg, eerst als verzorgende en verpleegkundige, als
verpleegkundig specialist (nurse practitioner) en later als teamleider en afdelingshoofd in
verschillende settings. Zij verbaasde zich altijd over de vele ‘onmogelijkheden’ in de zorg, en
wilde dat vooral anders gaan doen. Dat is haar drijfveer om haar droom te verwezenlijken:
zorghuizen waarin de oudere mens echt centraal staat!

‘Wij kijken écht naar ieder mens en organiseren onze zorg om de wensen en eisen van ieder individu.
Iedereen heeft een eigen levensgeschiedenis en sociaal leven. Dat respecteren wij. Regels zijn er –
in onze ogen – om goede zorg te dienen en niet om deze onnodig in te perken. Daarom wonen mensen
met zowel fysieke als mentale beperkingen bij ons gewoon met elkaar in één wooneenheid. De groep is
klein, zodat iedereen elkaar kent en er altijd ‘vaste’ verzorgers zijn. Zo is er ook ruimte voor autonomie en flexibiliteit. Iedereen moet
zich bij ons thuis en op zijn gemak voelen. Bij ons houden mensen de regie over hun eigen leven.

Onze kernwaarden daarbij zijn: zorgzaamheid, geborgenheid, toewijding, autonomie en de ambitie om steeds te streven naar de
meest optimale zorg voor iedereen, ongeacht achtergrond, ziektebeeld of financiële mogelijkheden.’

Ieder mens is uniek

Voor ons is ieder mens uniek. Als gevolg van het ouder worden, door lichamelijke of geestelijke beperkingen, kunt u echter de continuïteit
van en de grip op uw leven kwijtraken.

Dit heeft voor u vaak grote gevolgen en kan verdriet veroorzaken voor u en uw familie en omgeving. Wij vinden dat ieder mens recht heeft
op zorg in een vertrouwde en veilige omgeving. Een omgeving waar recht wordt gedaan aan uw autonomie en ruimte is voor oprecht contact
met mensen die voor u belangrijk zijn.

Het kan zijn dat u door uw ziektebeeld zelf niet meer de regie over uw leven kunt behouden. In deze situaties nemen wij de regie over ‘in de geest’
van de cliënt, dus precies zoals u dat wilt. Dit doen we samen met en in afstemming met alle naasten die een belangrijke rol spelen in uw leven.

Onze kracht

De kracht achter deze zorghuizen is naast de mooie locaties ook de aandacht die de bewoners daar krijgen. De zorg is
toegankelijk voor een ieder die dat nodig heeft afgestemd op het individu. Er wordt gedacht in mogelijkheden met respect
voor de autonomie van iedere bewoner.