Doelgroepen

Zorghuis Nederland biedt plaats aan mensen met uiteenlopende ziektebeelden, waarbij ook sprake kan zijn van een combinatie van aandoeningen.

• Mensen met somatische aandoeningen
• Mensen met dementiële syndromen

Ook echtparen met een verschillende zorgbehoefte/indicatie zijn in al onze zorghuizen van harte welkom. Hierdoor kunnen zij bij elkaar blijven wonen met hun eigen wensen en mogelijkheden.