Doelgroepen

Zorghuis Nederland biedt plaats aan mensen met uiteenlopende ziektebeelden,
waarbij ook sprake kan zijn van een combinatie van aandoeningen.

• Mensen met somatische aandoeningen
• Mensen met dementiële syndromen
• Mensen met sociale problematiek

Ook echtparen met een verschillende zorgbehoefte/indicatie zijn in al onze zorghuizen van harte welkom.
Hierdoor kunnen zij bij elkaar blijven wonen met hun eigen wensen en mogelijkheden.